carpi

Gorillus piscis vlg. carpi 1442 WokRacz 117v

Wyraz hasłowy Karp Hasło konkordancji Gorillus
Wyraz(y) w transliteracji carpi Podstawa glosowania gorillus
Język wyrazu obcego łaciński
2311

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi W transkrypcji należy czytać karṕ.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.