mamycz

Fascino (...) dicitur incantare decipere et fascinare mamycz 1440 RozPaul 98v

Wyraz hasłowy Mamić Hasło konkordancji Fascino
Wyraz(y) w transliteracji mamycz Podstawa glosowania fascinare
Język wyrazu obcego łaciński
2312
Komentarz paleograficzny et fascinare mamycz zapisane na lewym marginesie

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mamić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mamić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.