vpomina<n>ye

Hortacio vlg. vpomina<n>ye 1442 WokRacz 120v

Wyraz hasłowy Upominanie Hasło konkordancji Hortatio
Wyraz(y) w transliteracji vpomina<n>ye Podstawa glosowania hortacio
Język wyrazu obcego łaciński
2327

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 120
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Upominanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) upominanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.