byelun

Iusquiamus est genus herbe aput Grecos vlg. byelun 1442 WokRacz 130r

Wyraz hasłowy Bielun Hasło konkordancji Hyoscyamus
Wyraz(y) w transliteracji byelun Podstawa glosowania iusquiamus
Język wyrazu obcego łaciński
2329

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bielun (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bielun
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953: Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa.
Sławski F. red. 1974: Słownik prasłowiański, t. I, Wrocław-W-wa-Kraków. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.