nyezyrzaly

Inmaturus vlg. nyezyrzaly 1442 WokRacz 125v

Wyraz hasłowy (Niejrzały) Hasło konkordancji Immaturus
Wyraz(y) w transliteracji nyezyrzaly Podstawa glosowania inmaturus
Język wyrazu obcego łaciński
2333

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 125
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15–16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Niejrzały) (rzeczownik) !!!
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Nieźrzały
Forma (w transkrypcji) nieźrzały
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.