polvosz[e]ye

Carrum (…) est genus vechiculi vlg. polvosz[e]ye 1442 WokRacz 64v

Wyraz hasłowy Półwozie Hasło konkordancji Carrum
Wyraz(y) w transliteracji polvosz[e]ye Podstawa glosowania carrum
Język wyrazu obcego łaciński
2334

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 64
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Półwozie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) połwozie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.