nyeroswąsany

Indissolubilis vlg. nyeroswąsany 1442 WokRacz 124v

Wyraz hasłowy Nierozwiązany Hasło konkordancji Indissolubilis
Wyraz(y) w transliteracji nyeroswąsany Podstawa glosowania indissolubilis
Język wyrazu obcego łaciński
2348

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nierozwiązany (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nierozwiązany
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.