nyewymowyony

Ineffabilis vlg. [[nyewymowny]] nyewymowyony 1442 WokRacz 124v

Wyraz hasłowy Niewymówiony Hasło konkordancji Ineffabilis
Wyraz(y) w transliteracji nyewymowyony Podstawa glosowania ineffabilis
Język wyrazu obcego łaciński
2350

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niewymówiony (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) niewymowiony
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.