pewnye

Existimare wenen meynen oder achten id est sperare pewnye vyedzyecz ca 1500 WokLub 48r

Wyraz hasłowy Pewnie Hasło konkordancji Existimare
Wyraz(y) w transliteracji pewnye Podstawa glosowania existimare
Język wyrazu obcego łaciński
2358
Komentarz paleograficzny Fragment: id est sperare dopisany przez glosatora, po nim skreślony fragment wyrazu py a następnie wpisane polskie odpowiedniki.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pewnie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) pewnie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.