kubek

Fiola est quotdam vas vlg. kubek XV p. post. RozOss I 88va

Wyraz hasłowy Kubek Hasło konkordancji Phiala
Wyraz(y) w transliteracji kubek Podstawa glosowania fiola
Język wyrazu obcego łaciński
2367

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 88
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kubek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kubek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.