pasternak

Filix (...) est herba quedam de quibus cineribus fiunt vitra vlg. pasternak XV p. post. RozOss I 88rb

Wyraz hasłowy Pasternak Hasło konkordancji Filix
Wyraz(y) w transliteracji pasternak Podstawa glosowania filix
Język wyrazu obcego łaciński
2368
Komentarz paleograficzny Pierwszą literę w wyrazie cineribus można odczytać również jako t.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 88
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pasternak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pasternak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.