odrobyna

FRagmen (...) dicitur frustrum inde hoc fragmentum odrobyna ca 1500 RozOss I 90rb

Wyraz hasłowy Odrobina Hasło konkordancji Fragmen
Wyraz(y) w transliteracji odrobyna Podstawa glosowania fragmen, fragmentum
Język wyrazu obcego łaciński
2396
Komentarz paleograficzny Polska glosa zapisana na prawym marginesie późniejszą ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Odrobina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) odrobina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.