gubel

<G>obio (...) est quidam parws piscis proprie gubel XV p. post. RozOss I 96va

Wyraz hasłowy Gubiel Hasło konkordancji Gobio
Wyraz(y) w transliteracji gubel Podstawa glosowania <g>obio
Język wyrazu obcego łaciński
2406

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gubiel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gubiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.