carp

<G>orillus (...) est quidam piscis proprie carp XV p. post. RozOss I 96va

Wyraz hasłowy Karp Hasło konkordancji Gorillus
Wyraz(y) w transliteracji carp Podstawa glosowania <g>orillus
Język wyrazu obcego łaciński
2419

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.