dabye

<G>lans (...) fructus est cuiusdam arboris... Inde glandifera dabye czo rodzy XV p. post. RozOss I 95vb

Wyraz hasłowy Dębie Hasło konkordancji Glandifera
Wyraz(y) w transliteracji dabye Podstawa glosowania glandifera
Język wyrazu obcego łaciński
2424

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 95
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dębie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dębie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.