czo

<G>lans (...) fructus est cuiusdam arboris... Inde glandifera dabye czo rodzy XV p. post. RozOss I 95vb

Wyraz hasłowy Co Hasło konkordancji Glandifera
Wyraz(y) w transliteracji czo Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
2425

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 95
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Co (rzeczownik (zaimek rzeczowny))
Forma (w transkrypcji) co
Część mowy rzeczownik (zaimek rzeczowny)
Fleksem rzeczownik (zaimek rzeczowny)
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.