othokem

Livor (...) id est [[in..dia]] invidia contencio violatio … dicitur eciam wlnus vnde illud cuius livore sanati sumus vlg. othokem albo szynosczya 1440 RozPaul 152v

Wyraz hasłowy Otok Hasło konkordancji Livor
Wyraz(y) w transliteracji othokem Podstawa glosowania livor
Język wyrazu obcego łaciński
2427
Komentarz paleograficzny Część tekstu dosyć trudno czytelna z powodu uszkodzenia rękopisu. Wyraz invidia wpisany na k. 152r w górnej części dolnego marginesu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Otok (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) otokiem
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.