mnye

Ex parte mei dla mnye ex parte eius dla yego ca 1500 WokLub 48v

Wyraz hasłowy Ja Hasło konkordancji Ex parte
Wyraz(y) w transliteracji mnye Podstawa glosowania mei
Język wyrazu obcego łaciński
2437
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ja (zaimek osobowy)
Forma (w transkrypcji) mnie
Część mowy zaimek osobowy
Fleksem zaimek nietrzecioosobowy
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj
Osoba pierwsza
Akcentowość akcentowana
Nosowość

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 22.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.