eius

Ex parte mei dla mnye ex parte eius dla yego ca 1500 WokLub 48v

Wyraz hasłowy Jen Hasło konkordancji Ex parte
Wyraz(y) w transliteracji eius Podstawa glosowania eius
Język wyrazu obcego łaciński
2440
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jen (zaimek osobowy)
Forma (w transkrypcji) jego
Część mowy zaimek osobowy
Fleksem zaimek trzecioosobowy
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj nieznany/wspólny
Osoba trzecia
Akcentowość akcentowana
Poprzyimkowość niepoprzyimkowa
Uwagi Forma niepoprzyimkowa w pozycji poprzyimkowej zam. niego.

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 25.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.