czelą

Iuuentus est bos iuuenis Iuuenta iuuenis vacca vlg. czelą 1442 WokRacz 130r

Wyraz hasłowy Cielę Hasło konkordancji Iuvenca
Wyraz(y) w transliteracji czelą Podstawa glosowania iuuenta
Język wyrazu obcego łaciński
2467

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 130
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Cielę (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) cielę
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.