kosmata ryba

Ledia dicitur piscis quidam vlg. kosmata ryba 1442 WokRacz 133r

Wyraz hasłowy Ryba Hasło konkordancji Ledia
Wyraz(y) w transliteracji kosmata ryba Podstawa glosowania ledia
Język wyrazu obcego łaciński
2470

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 133
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kosmaty (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) kosmata
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ryba (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ryba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. I, Warszawa.
Dief.
DiefN.
SłśCz Zesz. 23 T. III Praha 2016.
Słss, t. IV.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.