drathwa

Licium (...) dicitur filum et proprie illud quo innodatur tela per quod stamen trahitur Et dicitur quasi lignum a ligando ita dicit Hugvicio proprie vlg. drathwa 1442 WokRacz 135r

Wyraz hasłowy Dratwa Hasło konkordancji Licium
Wyraz(y) w transliteracji drathwa Podstawa glosowania licium
Język wyrazu obcego łaciński
2475
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dratwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dratwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.