kath

Lictor (…) quasi legis ictor dicitur amputator sc. minister crvdelitatis qui secundum legem damnatos occidebat et puniebat vlg. kath 1442 WokRacz 135r

Wyraz hasłowy Kat Hasło konkordancji Lictor
Wyraz(y) w transliteracji kath Podstawa glosowania lictor
Język wyrazu obcego łaciński
2477

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.