modrak

Flauiola vlg. modrak modrak XV p. post. RozOss I 89ra

Wyraz hasłowy Modrak Hasło konkordancji Flaviola
Wyraz(y) w transliteracji modrak Podstawa glosowania flauiola
Język wyrazu obcego łaciński
2478
Komentarz paleograficzny W łac. wyrazie Flauiola połączenie liter ui wygląda jak litera m, ponieważ i pozbawione jest kropki.
Na lewym marginesie tą samą ręką powtórzono polską glosę, w której początkowy fragment litery m widoczny jest częściowo z uwagi na zszycie rękopisu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Modrak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) modrak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.