modrak

Flauiola vlg. modrak modrak XV p. post. RozOss I 89ra

Wyraz hasłowy Modrak Hasło konkordancji Flaviola
Wyraz(y) w transliteracji modrak Podstawa glosowania flauiola
Język wyrazu obcego łaciński
2480
Komentarz paleograficzny W łac. wyrazie Flauiola połączenie liter ui wygląda jak litera m, ponieważ i pozbawione jest kropki.
Polska glosa zapisana zarówno wewnątrz tekstu, jak i na lewym marginesie. W glosie marginalnej początkowy fragment litery m widoczny jest częściowo z uwagi na zszycie rękopisu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Modrak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) modrak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.