cachel

Fodula est cacabus vlg. cachel cachel XV p. post. RozOss I 89va

Wyraz hasłowy Kachel Hasło konkordancji Fodula
Wyraz(y) w transliteracji cachel Podstawa glosowania fodula
Język wyrazu obcego łaciński
2481
Komentarz paleograficzny Polska glosa zapisana tą samą ręką wewnątrz tekstu oraz na lewym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kachel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kachel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.