cachel

Fodula est cacabus vlg. cachel cachel XV p. post. RozOss I 89va

Wyraz hasłowy Kachel Hasło konkordancji Fodula
Wyraz(y) w transliteracji cachel Podstawa glosowania fodula
Język wyrazu obcego łaciński
2482
Komentarz paleograficzny Polska glosa zapisana tą samą ręką wewnątrz tekstu oraz na lewym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kachel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kachel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.