Maszka

Qvid est nomen interrogatiuum a quis et est casus nominativi et accusativi similis in neutro genere, quia [quam] est qum ad ly quid respondetur nominativus tunc est nominativi casus ut quid amatur a te respondetur Deus Sed qum respondetur accusativus tunc est accusativi casus ut cum queritur quid facit Halszka Kaszka Maszka [[qu.d facit thogas]] mylą thogas (pro rogas?) 1440 RozPaul 221v

Wyraz hasłowy Maszka Hasło konkordancji Quid
Wyraz(y) w transliteracji Maszka Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2493
Komentarz paleograficzny Po trzech skreślonych wyrazach jest w tekście głównym znaczek ("płotek") - bez odniesienia na marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 221
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu (gdyż jest to nazwa własna).

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.