mvl

Limus (...) proprie est terra humida et scenosa sc. quoniam in fundo aquarum est sc. mvl 1442 WokRacz 135v

Wyraz hasłowy 1. Muł Hasło konkordancji Limus
Wyraz(y) w transliteracji mvl Podstawa glosowania limus
Język wyrazu obcego łaciński
2501

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego 1. Muł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) muł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.