przeczesz

Limen (…) est terminus domus uel lignum in foribus <...> domorum proprie vlg. przeczesz inde liminare 1442 WokRacz 135v

Wyraz hasłowy Przecieś Hasło konkordancji Limen
Wyraz(y) w transliteracji przeczesz Podstawa glosowania limen
Język wyrazu obcego łaciński
2506

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 135
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przecieś (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przecieś
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.