mylą

Qvid est nomen interrogatiuum a quis et est casus nominativi et accusativi similis in neutro genere, quia [quam] est qum ad ly quid respondetur nominativus tunc est nominativi casus ut quid amatur a te respondetur Deus Sed qum respondetur accusativus tunc est accusativi casus ut cum queritur quid facit Halszka Kaszka Maszka [[qu.d facit thogas]] mylą thogas (pro rogas?) 1440 RozPaul 221v

Wyraz hasłowy Miły Hasło konkordancji Quid
Wyraz(y) w transliteracji mylą Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2508
Komentarz paleograficzny Po trzech skreślonych wyrazach jest w tekście głównym znaczek ("płotek") - bez odniesienia na marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 221
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miły (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) miłą
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek biernik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.