barchan

Lliniscenia vestis lana et ex lino contexsta vlg. barchan 1442 WokRacz 136r

Wyraz hasłowy Barchan Hasło konkordancji Linistema
Wyraz(y) w transliteracji barchan Podstawa glosowania lliniscenia
Język wyrazu obcego łaciński
2511
Komentarz paleograficzny Litera x napisana na literze s.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 136
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Barchan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) barchan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.