gorzkoscz

Mancor incorrupcio alicuius [[...]] rei comestibilis gorzkoscz 1442 WokRacz 140r

Wyraz hasłowy Gorzkość Hasło konkordancji Mancor
Wyraz(y) w transliteracji gorzkoscz Podstawa glosowania mancor
Język wyrazu obcego łaciński
2516

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 140
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gorzkość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) gorzkość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.