dobrotliwy

Mansuetus mitis uel nulli irrogat id est infert iniuriam uel quasi manu asuetus inde mansuetudo vlg. dobrotliwy 1442 WokRacz 141r

Wyraz hasłowy Dobrotliwy Hasło konkordancji Mansuetus
Wyraz(y) w transliteracji dobrotliwy Podstawa glosowania mansuetus
Język wyrazu obcego łaciński
2522

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 141
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dobrotliwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dobrotliwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.