kuna

Mardarus uel martarus est animal quoddam vlg. [[.]] kuna 1442 WokRacz 142r

Wyraz hasłowy Kuna Hasło konkordancji Mardarus
Wyraz(y) w transliteracji kuna Podstawa glosowania mardarus, martarus
Język wyrazu obcego łaciński
2526

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kuna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kuna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.