mosg

Medulla dicitur illud molle quod est in concauitate ossis interius sc. vlg. mosg 1442 WokRacz 142v

Wyraz hasłowy Mózg Hasło konkordancji Medulla
Wyraz(y) w transliteracji mosg Podstawa glosowania medulla
Język wyrazu obcego łaciński
2549

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 142
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mózg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mozg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.