lsza

Mendacium lsza 1442 WokRacz 143v

Wyraz hasłowy (Łeż) Hasło konkordancji Mendacium
Wyraz(y) w transliteracji lsza Podstawa glosowania mendacium
Język wyrazu obcego łaciński
2553

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Łeż) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Łża
Forma (w transkrypcji) łża
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.