*naszyennik

Epiradium *naszyennik XV p. post. WokPet II 9

Wyraz hasłowy Naszyjnik Hasło konkordancji Epiredium
Wyraz(y) w transliteracji *naszyennik Podstawa glosowania epiradium
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Może drugie n w glosie naszyennik źle odczytane przez wydawcę zamiast y.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Naszyjnik (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Naszejnik
Forma (w transkrypcji) naszejnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 9.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.