ialowyecz

Iuniperus (...) est arbor quedam cuius ciners pleno anno ignem seruant Inde dicitur iuniperus qui gignens pir id est ignem inde Iumiperium (...) fructus eius vlg. ialowyecz XV p. post. RozOss I 112ra

Wyraz hasłowy Jałowiec Hasło konkordancji Iuniperus
Wyraz(y) w transliteracji ialowyecz Podstawa glosowania iuniperus, iuniperium
Język wyrazu obcego łaciński
2564

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jałowiec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) jałowiec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.