mothowasz

<L>Icium dicitur filum et proprie dicitur illud quod innodatur tele per quod stamen trahitur et ligatur proprie mothowasz XV p. post. RozOss I 117rb

Wyraz hasłowy Motowąz Hasło konkordancji Licium
Wyraz(y) w transliteracji mothowasz Podstawa glosowania <l>icium
Język wyrazu obcego łaciński
2565

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Motowąz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) motowąz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.