coszlek

<L>vcilia est quedam auis proprie coszlek XV p. post. RozOss I 119vb

Wyraz hasłowy (Koziołek) Hasło konkordancji Lucilia
Wyraz(y) w transliteracji coszlek Podstawa glosowania <l>vcilia
Język wyrazu obcego łaciński
2566

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 119
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Koziołek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kozłek
Forma (w transkrypcji) kozłek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.