dzenya

<M>ellifluus est dulcis Inde mellifluum et est vas in silua in arbore in quo mellificant apes vlg. dzenya XV p. post. RozOss I 124vb

Wyraz hasłowy Dzienia Hasło konkordancji Mellifluum
Wyraz(y) w transliteracji dzenya Podstawa glosowania <m>ellifluus
Język wyrazu obcego łaciński
2570

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzienia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dzienia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 15.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.