szadle

<O>ccigallum szadle (leg. zsiadłe) mleko XV p. post. RozOss I 137vb

Wyraz hasłowy (Zsiąść się) Hasło konkordancji Oxygallum
Wyraz(y) w transliteracji szadle Podstawa glosowania <o>ccigallum
Język wyrazu obcego łaciński
2580

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Zsiąść się) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Zsieść się
Forma (w transkrypcji) zsiadłe
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ II

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.