towarzystwo

Legion est ornamentum pretoris quod racionale dicitur towarzystwo 1442 WokRacz 133v

Wyraz hasłowy Towarzystwo Hasło konkordancji Legion
Wyraz(y) w transliteracji towarzystwo Podstawa glosowania legion
Język wyrazu obcego łaciński
2581
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 133
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Towarzystwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) towarzystwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.