podloga

<P>auimentum dicitur ornamentum vel pauicies domus vel edificii Et dicitur eo quod pauiatur vlg. podloga XV p. post. RozOss I 146va

Wyraz hasłowy Podłoga Hasło konkordancji Pavimentum
Wyraz(y) w transliteracji podloga Podstawa glosowania <p>auimenutm
Język wyrazu obcego łaciński
2584

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podłoga (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podłoga
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.