kurpye

<P>ero (...) quoddam calciamentum rusticorum vlg. kurpye amplum et latum quod alio nomine dicitur culponeus XV p. post. RozOss I 150ra

Wyraz hasłowy Kurp Hasło konkordancji Pero
Wyraz(y) w transliteracji kurpye Podstawa glosowania <p>ero, culponeus
Język wyrazu obcego łaciński
2586

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 150
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kurp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kurpie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.