morwa

Sicomorus dicitur ficus vacua uel fatua moro similis in foliis in aliis ficui Et dicitur quasi morus eo quod moro similis sit vlg. morwa 1440 RozPaul 243r

Wyraz hasłowy Morwa Hasło konkordancji Sycomorus
Wyraz(y) w transliteracji morwa Podstawa glosowania sicomorus, ficus vacua, (ficus) fatua
Język wyrazu obcego łaciński
2587

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 243
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Morwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) morwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.