oschlomek

Obesus etiam dicitur vndique esus vel corrosus vlg. obesus ogrysek, oschlomek ca 1500 WokLub 90r

Wyraz hasłowy (Rozłomek) Hasło konkordancji Obesus
Wyraz(y) w transliteracji oschlomek Podstawa glosowania obesus
Język wyrazu obcego łaciński
2596
Komentarz paleograficzny Nad adnotacją glosatora vlg. obesus ogrysek wyraz oschlomek dopisany innym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Rozłomek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ozłomek
Forma (w transkrypcji) ozłomek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.