brustblach

Logium lamina sacerdotis in pectore id est racionale proprie brustblach 1442 WokRacz 137r

Wyraz hasłowy Brustblach Hasło konkordancji Logium
Wyraz(y) w transliteracji brustblach Podstawa glosowania logium
Język wyrazu obcego łaciński
2601

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 137
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brustblach (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brustblach
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.