gaczni

Lumbare lumbale lumbar circa lumbos cingulus Et proprie dicitur cinctorium lineum eo quia lumbis adheret sc. vlg. gaczni pasz 1442 WokRacz 138r

Wyraz hasłowy Gacny Hasło konkordancji Lumbare
Wyraz(y) w transliteracji gaczni Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
2602
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek hasła podwojonym l

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 138
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gacny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) gacny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.